Consum

Adhesió

El procediment d’adhesió de les empreses, és molt senzill i gratuït.

L’empresa interessada ha d’omplir el document de compromís d'adhesió. Posteriorment des de la Junta Arbitral se li remetrà el compromís d’adhesió per signar. Alhora que se li lliurarà el distintiu oficial, que l’acreditarà com a empresa adherida.

Les empreses adherides es comprometen a acceptar les sol·licituds d’arbitratge presentades pels seus clients i al compliment de les resolucions arbitrals.

La Junta Arbitral de Consum de Lleida fa públic el cens d'empreses adherides.

Et destaquem...