Comerç i Mercats

Et trobes a:Inici/Comerç i Mercats/Mesures d’estalvi i eficiència energètica

Mesures d’estalvi i eficiència energètica

Campanya "M'HI SUMO"

Introducció i àmbit d’aplicació

Segons el nou Reial Decret Llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural s’informa de les mesures a prendre per reduir els consums energètics i millorar l’eficiència energètica dels edificis i establiments.

Aquestes mesures s’han d’aplicar en establiments habitables que estiguin condicionats, situats en edificis i locals destinats als següents usos:

 • Administratiu
 • Comercial: Botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars
 • Pública concurrència:
   • Culturals: Teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d’exposicions i similars
   • Establiments d’espectacles públics i activitats recreatives
   • Restauració: Bars, restaurants i cafeteries
   • Transport de persones: Estacions i aeroports

 

Instruccions de mesures a aplicar segons el nou Reial Decret Llei

 1. La temperatura interior dels locals es limitarà als següents valors:
  • A l’hivern en recintes calefactats: No superior a 19 ºC
  • A l’estiu en recintes refrigerats: No inferior a 27 ºC
 2. Els recintes hauran d’informar, mitjançant cartells informatius o l’ús de pantalles, de les mesures d’aplicació que contribueixin a l’estalvi energètic. Aquests cartells o pantalles hauran de ser visibles des de l’entrada o accessos a l’edifici. Aquests cartells podran indicar, addicionalment, altres mesures que s’estiguin adoptant per l’estalvi i la eficiència energètica.
 3. Els edificis i locals climatitzats amb accés des del carrer disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, per poder mantenir les portes tancades i així  evitar pèrdues de l’energia utilitzada en la generació de fred i calor.
 4. La il·luminació interior dels locals s’ha d’apagar al finalitzar l’activitat. I la il·luminació dels aparadors exteriors s’haurà d’apagar a partir de les 22:00 hores.
 5. Les instal·lacions que tinguin l’obligació de complir amb les inspeccions d’eficiència energètica incloses en les IT 4.2.1 i la IT 4.2.2 del RITE (Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis), la inspecció de les qual s’hagi realitzat amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, hauran d’avançar la inspecció per realitzar-la abans de l’1 de desembre de 2022.

 

Instruccions de mesures energètiques addicionals

El Reial Decret indica que es poden prendre altres mesures per fomentar l’eficiència energètica. L’Ajuntament ha promogut les següents en els edificis municipals, que poden ser adaptables en altres tipus d’edificis:

 1. Mantenir les finestres tancades mentre els sistemes de climatització es trobin en funcionament. Si és necessari obrir-les per realitzar ventilacions fer-ho durant les hores de menys calor o fred (segons correspongui) i en períodes curts.
 2. Aturar els sistemes de climatització al marxar dels edificis, per evitar tenir instal·lacions de clima en funcionament en zones desocupades.
 3. Desconnectar equips consumidors al marxar dels edificis per evitar consums residuals per les nits i caps de setmana (ordinadors, impressores, carregadors, etc.).
 4. Realitzar un ús raonable i responsable de les instal·lacions així com dels equips consumidors d’energia dels equipaments municipals amb l’objectiu de millorar la gestió energètica dels mateixos i reduir el consum d’energia.

 

Documents per guardar i poder fer difusió:

 • CARTELLS:

 

 • STORYS PER XARXES SOCIALS: (*La primera imatge caldria anar acompanyada d'una de les dues següents)

 

 • POSTS PER XARXES SOCIALS: (*En aquest cas, cal penjar les 3 imatges juntes)

Et destaquem...