Consum

Et trobes a:Inici/Consum/Oficina Municipal d'Informació al Consumidor/Què és i quines tasques realitza?

Què és i quines tasques realitza?

L’Oficina Municipal d’Informació a les persones Consumidores (OMIC) és un servei d’atenció directa i gratuïta de l’Ajuntament de Lleida que es troba a la Regidoria de Consum, Comerç i Mercats. El seu objectiu és facilitar informació i resoldre consultes plantejades per les persones consumidores en l’àmbit del consum, així com rebre i tramitar les queixes i denúncies plantejades.

S'hi ofereix:

  • Informació i orientació a la ciutadania perquè conegui els seus drets com a persones consumidores i usuàries.
  • Tramitació de les queixes i les reclamacions en matèria de consum: estudi de la viabilitat i curs adequat a les problemàtiques de consum presentades.
  • Conciliació entre les persones consumidores i les empreses per resoldre petites divergències sorgides en les relacions de consum.
  • Assessorament previ a la compra de béns i a la contractació de serveis.
  • Educació per a un consum responsable.
  • Formació i divulgació de les notícies de consum amb sistemes d’alertes i amb campanyes de sensibilització.
  • Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum i trasllat de les sol·licituds d’arbitratge que plantegin les persones consumidores.

Suport a les associacions de consumidors i consumidores de Lleida i a qualsevol iniciativa ciutadana per millorar la qualitat en els drets de les persones consumidores.

Et destaquem...