Consum

Et trobes a:Inici/Consum/Oficina Municipal d'Informació al Consumidor/Qui i quan la pot fer servir?

Qui i quan la pot fer servir?

L’atenció s’ofereix a totes les persones, físiques o jurídiques, que compren béns i/o utilitzen serveis com a destinatàries finals.

El servei que presta l’OMIC no s’adreça a aquelles persones que adquireixen, emmagatzemin, facin servir o consumeixin béns i/o serveis sense ser destinatàries finals.

El servei de consum es pot fer servir:

Abans:

Per obtenir informació abans de la compra d’un bé o de contractar un servei.

L’adquisició de béns: pot tractar-se tant de béns mobles com immobles, per exemple, electrodomèstics, vehicles, mobles, llibres, habitatges, etc.

La contractació de serveis: ho pot ser, per exemple, d’assegurances, de serveis bancaris, de transport de mercaderies o de persones, de viatges, d’obres i de reparacions en general.

La informació que facilita l’OMIC té un caràcter il·lustratiu o informatiu per a qui ho sol·licita, exclusivament, i en conseqüència, no genera drets, ni expectatives de drets, ni és vinculant, ni pot ser invocada davant de terceres persones per garantir drets.

Després:

Per assessorar-se de com formalitzar i tramitar una queixa, reclamació o denúncia després d’haver adquirit un producte o contractat un servei, si es considera que s’han lesionat els drets de les persones consumidores.

Et destaquem...