Consum

Com reclamar?

Abans d’anar a l’OMIC o a qualsevol altre organisme de consum, us heu d’adreçar a l’empresa amb la qual teniu el conflicte i ho haureu de fer a través d’un mitjà que permeti acreditar-ne després la vostra reclamació (preferiblement, una carta certificada amb avís de recepció o bé un burofax). Si no teniu resposta dins del termini d’un mes des del moment que l’empresa hagi rebut el vostre escrit, o si bé considereu que la resposta no ha estat adequada, és aleshores quan us podeu atansar al servei de consum més propers al vostre domicili.

 

En l’escrit de reclamació a l’empresa han de constar sempre les dades del consumidor que apareix al contracte o a la factura. S’hi ha d’especificar, d’una banda, quin és el motiu de la vostra reclamació i, d’altra banda, quina és la vostra pretensió o petició.

Et destaquem...