Consum

Com reclamar?

Abans d’anar a l’OMIC o qualsevol altre organisme de consum, hauràs d’adreçar-te a l’empresa amb la qual tens el conflicte i ho hauràs de fer a través d’un mitjà que després et permeti acreditar la teva reclamació (preferiblement carta certificada amb avís de recepció o bé un burofax). Si no tens resposta dins del termini d’un mes des de que l’empresa ha rebut el teu escrit, o si bé consideres que la resposta no ha esta adequada, és llavors que pots atançar-te al serveis de consum més propers al teu domicili.

 

A l’escrit de reclamació a l’empresa han de figurar sempre les dades del consumidor que hi ha al contracte o a la factura. S’ha d’especificar, d’una banda, quin és el motiu de la nostra reclamació i, d’altra banda, quina és la nostra pretensió o petició.

Et destaquem...