Comerç i Mercats

Et trobes a:Inici/Comerç i Mercats/Accions - Programes

Accions - Programes

Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

L'objectiu és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres sectors del territori tant públics com privats, polítiques que afavoreixin la promoció econòmica del territori.

L’any 2022, en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, la regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació de l’Ajuntament de Lleida, disposa de la següent subvenció per a la contractació de tècnics Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL):

Una subvenció per a la contractació d'un tècnic AODL de Dinamització del sector comerç del municipi de Lleida (expedient SOC027/22/000078) en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

El Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), convocatòria 2022, està regulat per l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre i per la Resolució EMT/1793/2022, de 2 de juny.

Premis de Turisme i Comerç

Des del 2010 l’Àrea de Comerç convoca anualment el Premis de Comerç de la Ciutat de Lleida. És al 2015 quan es decideix fer conjuntament el premis amb Turisme de Lleida, donant lloc així als actuals Premis de Turisme i Comerç de la Ciutat de Lleida. L’objectiu dels premis és reconèixer la qualitat i la professionalitat de les persones i empreses del sector turístic i comercial de Lleida, que són dos dels pilars econòmics fonamentals de la ciutat. Els premis compten amb tres categories: establiments, professionals i entitats.

Llegir Més

Establiments singulars

Passejar per l’Eix Comercial de Lleida significa no només anar de compres sinó també caminar per un dels eixos viaris més antics i amb més historia de la Ciutat. Els carrers de Sant Antoni, Major, de Magdalena i del Carme i la més moderna avinguda de Blondel amb les seves places i carrerons, constitueixen la part més important del conegut com a nucli antic de la Ciutat i han estat, per tant, testimonis dels grans canvis que ha sofert al llarg dels anys.

Lleida compta amb més de 2.000 anys d’història i l’ofereix al visitant per mitjà d’un Comerç que configura un dels sectors més representatius del seu dinamisme, que ha sabut acomiadar la tradició als nous temps. En són una bona mostra els establiments comercials que trobarem a les pàgines següents, botigues adaptades a la historia de la ciutat que han sabut respectar les restes monumentals de les anteriors fases urbanes integrant-les i que, d’altra banda, quan s’ubiquen en un edifici que forma part del nostre patrimoni monumental li donen sentit i una raó de ser. Una ciutat viva i en contínua evolució que no perd les seves arrels ni el respecte al patrimoni, sinó que, ben al contrari, el converteix en una valor afegit.

La nostra intenció ha estat fer servir aquest esforç conjunt de botiguers i institucions per donar a conèixer petites pinzellades de la història de la ciutat fos a partir de les restes arqueològiques conservades o de l’ús d’edificis singulars i dels establiments amb una llarga tradició que donen caràcter al nostre comerç.

Al llarg de l’Eix Comercial de Lleida, anant de botiga en botiga coneixerem aspectes de la ciutat que normalment passen desapercebuts no sols als turistes, sinó als mateixos lleidatans que diàriament passegen per espais ocupats de fa molt de temps pels seus avantpassats.

Les restes que observem, en la majora dels casos no han estat objecte d’intervencions arqueològiques, més aviat s’han conservat amagades per murs i els canvis en la forma de construir i les reformes a causa dels nous usos els han fet sorgir, convertint cada establiment en un espai únic i especial.

Establiments singulars 1 Establiment: Artfang

Establiments singulars 2 Establiment: Albert Lajara

L’element més habitual són les arcades medievals, una solució arquitectònica molt utilitzada per edificar de forma esglaonada, acompanyant els canvis de nivell del turó de la Seu Vella, al voltant del qual es construeix la ciutat.

També han aflorat restes de muralles pertanyents a les diferents èpoques i altres elements que només s’expliquen amb relació a l’evolució econòmica i social de la vila com la conquesta cristiana o el desenvolupament, als carrers del Carme i de Magdalena, de barri d’artesans.  També es fa evident el creixement urbà en l’ampliació de muralles i la construcció de la Banqueta així com en els testimonis dels diferents setges patits pels lleidatans.

Establiments singulars 3 Establiment: Sitgetana

Més de vint segles d’història esperen, amagats, ésser descoberts amb nous ulls, els del visitant que arriba a Lleida per primer cop i els dels lleidatans que passegen cada dia per l’Eix Comercial de la nostra ciutat.

L’Oficina de Turisme de Lleida, s’ofereix “La Botiga dels Secrets”, es tracta de la ruta arqueològica pel comerç de Lleida. Per a més informació contactar: 973 700 319 o infoturisme@paeria.cat

Establiments singulars 4

 

Les Botigues Singulars que actualment podem veure són:

Botigues amb restes històriques

Calçats Girosoterrani amb pilastra de l’antiga església de Santa Maria Magdalena (S. XII-XIII)

ChristineArcs Medievals (S. XIII – XIV), celler i cup (S. XVI – XVII)

Aldavó. Dolors i Joana Arcada Medieval (S. XIII – XIV)

Foto Llum – Arcs Medievals (S. XIII – XIV)

Farreres Arcada Medieval (S. XIII – XIV)

Sergent Major Arcada Medieval (S. XIII – XIV), portalada moderna i cup (S. XVI – XVII)

Fermiñan – Soterrani medieval-modern amb pilars de pedra i voltes de maó (S. XIII-XVII)

Artfang – Arcades i volta medieval (S. XIII – XIV)

Albert Lajara – Arc (S.XIX)

Lavaquial – Cup i Celler (S. XVI – XVII)

Joeiria Gorné – Restes de la façana de pedra medieval (S. XIV)

Llibreria Caselles – Parets i volta de pedra (S. XVII)

Margarida Aldabó – Restes de murs i d’un celler (S. XIV – XVII)

Zara – Tram de muralla andalusina i feudal (S. X – XII)

Cortefiel – Restes de muralla medieval i moderna (segona meitat S. XII – XVIII)

Sitgetana – Restes de mur (S.XIX)

 

Botigues en edificis catalogats

Etxart & Panno - Casa Bergós (estil modernista)

Benetton – Antiga Banca Llorenç (estil neoclàssic)

Casa Baiget / Prenatal – Casa Melcior (estil modernista)

Turisme de Lleida – Casino Principal

Massimo Dutti / Fotografia Gómez / Mango – Casa Magí Llorens (estil modernista)

Bàscules Terés – Casa Morera (estil modernista)

 

Establiments centenaris

Monrabà - any 1850

Lavaquial - any 1890

Farmàcia Aragonés - origen medieval

Casa Guarro – any 1860

Casa Barrio – any 1918

Ajuts al Teixit Empresarial

Sol·licitud d'ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l'autoocupació i la consolidació. 2019

L’Ajuntament de Lleida té oberta des del 2017 la convocatòria de la línia d’Ajuts al Teixit Empresarial que té com a objectiu fomentar a la ciutat de Lleida la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, per facilitar l’autoocupació, o finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives, en aquest sentit es plantegen les següents categories d’ajuts.

En aquest sentit es plantegen 2 categories d’ajuts:

 1. Ajuts a empreses de nova creació.
 2. Ajuts a empreses ja existents.

Aquestes dues categories d’actuació de caire prioritari comportaran una revitalització del mercat laboral de la ciutat de Lleida perquè fomenten l’ampliació de l’oferta i la millora de la competitivitat de les empreses ja implantades. D’aquesta manera, es busca garantir la durabilitat dels llocs de treball actuals i crear-ne de nous.

El pressupost dels Ajuts al Teixit Empresarial 2019 és de 170.000€, sent els imports dels ajuts a rebre pels sol·licitants entre 1.500€ i 3.000€ (per a inversions de 3.000€ i 6.000€ respectivament).

Els requisits bàsics per accedir a l’ajut són:

 • Tenir entre 16 i 65 anys i capacitat d’obrar.
 • L’activitat de l’empresa que es vol desenvolupar o que ja es realitza s'ha d’ubicar en el municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda.
 • En el cas de persones estrangeres, tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi.
 • No haver rebut un ajut empresarial o un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament de Lleida en els darrers 3 anys, és a dir, durant el període de 2016 a 2018.
 • En el cas de les empreses ja constituïdes, haver facturat menys de 300.000 euros en cadascun dels darrers 3 exercicis.
 • Fer la inversió mínima de 3.000€.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
 • Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, cumplir amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • No podran obtenir la condició de beneficiàries aquelles persones que es trobin en algunes de les circumstàncies establertes a l’article 6 de l’annex I del Pla Estratègic de Subvencions en les Bases Reguladores Generals de la concessió de subvencions.

Per a més informació i fer la sol·licitud de l’ajut, la Paeria ha habilitat un tràmit online: www.paeria.cat/tramits

Ajuts Empresarials

Subvencions de Comerç, Mercats i Consum

Subvencions Comerç, Mercats i Consum

Anualment la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum convoquen les següents línies de subvencions:

L2 "Promoció i dinamització de l'activitat comercial"

L'objecte d'aquesta línia és impulsar aquelles iniciatives que duguin a terme els gremis i les associacions de comerciants de la ciutat de Lleida, encaminades al disseny, execució i implantació d’una gestió operativa conjunta i unificada, que permeti millorar la seva posició competitiva en el mercat de la distribució i que promogui i potenciï les relacions entre els comerciants i els consumidors, amb l’objectiu de millorar el teixit comercial urbà i de proximitat, aconseguir una major participació i desenvolupament econòmic de la ciutat.

Seran subvencionables l’organització i realització d’actuacions que persegueixin les finalitats descrites anteriorment i que comportin un augment i una millora dels serveis al consumidor. Les accions promocionals hauran d’estar enfocades a incrementar la demanda potencial i a millorar la seva satisfacció.

L3 - Promoció i dinamització comercial dels mercats de la ciutat

L'objecte d'aquesta convocatòria és impulsar aquelles iniciatives que duguin a terme les associacions de comerciants, de marxants i/o de paradistes de la ciutat de Lleida, encaminades al disseny, execució i implantació d’una gestió operativa conjunta i unificada, que permeti millorar la seva posició competitiva en el mercat de la distribució i que promogui i potenciï les relacions entre els comerciants i els consumidors, amb l’objectiu d’aconseguir una major participació i desenvolupament econòmic de la ciutat. Seran subvencionables l’organització i realització d’actuacions que persegueixin les finalitats descrites anteriorment i que comportin un augment i una millora dels serveis al consumidor.

Les accions promocionals hauran d’estar enfocades a incrementar la demanda potencial i a millorar la seva satisfacció.

Et destaquem...