Comerç i Mercats

Et trobes a:Inici/Comerç i Mercats/Accions - Programes/Ajuts al Teixit Empresarial

Ajuts al Teixit Empresarial

Sol·licitud d'ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l'autoocupació i la consolidació. 2019

L’Ajuntament de Lleida té oberta des del 2017 la convocatòria de la línia d’Ajuts al Teixit Empresarial que té com a objectiu fomentar a la ciutat de Lleida la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, per facilitar l’autoocupació, o finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives, en aquest sentit es plantegen les següents categories d’ajuts.

En aquest sentit es plantegen 2 categories d’ajuts:

 1. Ajuts a empreses de nova creació.
 2. Ajuts a empreses ja existents.

Aquestes dues categories d’actuació de caire prioritari comportaran una revitalització del mercat laboral de la ciutat de Lleida perquè fomenten l’ampliació de l’oferta i la millora de la competitivitat de les empreses ja implantades. D’aquesta manera, es busca garantir la durabilitat dels llocs de treball actuals i crear-ne de nous.

El pressupost dels Ajuts al Teixit Empresarial 2019 és de 170.000€, sent els imports dels ajuts a rebre pels sol·licitants entre 1.500€ i 3.000€ (per a inversions de 3.000€ i 6.000€ respectivament).

Els requisits bàsics per accedir a l’ajut són:

 • Tenir entre 16 i 65 anys i capacitat d’obrar.
 • L’activitat de l’empresa que es vol desenvolupar o que ja es realitza s'ha d’ubicar en el municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda.
 • En el cas de persones estrangeres, tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi.
 • No haver rebut un ajut empresarial o un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament de Lleida en els darrers 3 anys, és a dir, durant el període de 2016 a 2018.
 • En el cas de les empreses ja constituïdes, haver facturat menys de 300.000 euros en cadascun dels darrers 3 exercicis.
 • Fer la inversió mínima de 3.000€.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
 • Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, cumplir amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • No podran obtenir la condició de beneficiàries aquelles persones que es trobin en algunes de les circumstàncies establertes a l’article 6 de l’annex I del Pla Estratègic de Subvencions en les Bases Reguladores Generals de la concessió de subvencions.

Per a més informació i fer la sol·licitud de l’ajut, la Paeria ha habilitat un tràmit online: www.paeria.cat/tramits

Ajuts Empresarials

Et destaquem...