Consum

Et trobes a:Inici/Consum/Junta Arbitral de Consum de Lleida/Com és el sistema arbitral?

Com és el sistema arbitral?

És voluntari: Per poder resoldre un conflicte mitjançant l´arbitratge de consum n'hi ha prou que la persona consumidora presenti una sol·licitud i que l'empresa, o accepti aquesta via de manera expressa i voluntària o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum. Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral.

És gratuït: Es tracta d'un procediment sense costos judicials. No obstant això, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a càrrec de qui l'hagi contractat. D´altra banda, en cas que faci falta un peritatge, el cost anirà a càrrec de la part o parts que l'hagin demanat, o bé a càrrec de l´Administració si és l´Òrgan Arbitral qui ho demana.

És executiu: La decisió de l´Òrgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i té els mateixos efectes que una sentència judicial i no és possible un recurs sobre el què ha decidit.

És àgil: El procediment arbitral de consum és àgil, i té uns terminis curts per donar audiència a les parts i per dictar el laude.

És objectiu: És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.

La resolució que dicta el tribunal s’anomena Laude i és vinculant per ambdues parts, és a dir, que és de compliment obligatori, i que en cas d’incompliment es pot demanar la seva execució davant del jutjat.

Et destaquem...