Consum

Què ofereix?

Instruments àgils, eficaços i gratuïts per resoldre els conflictes de consum:

La mediació:

A través del qual s’intenta que consumidor/a i empresa arribin, de forma voluntària, a un acord negociat i acceptat per les dues parts.

L’arbitratge de consum:

És un sistema extrajudicial i voluntari què permet resoldre, amb caràcter vinculant i de forma ràpida els conflictes sorgits entre persones consumidores i empresari/es, aconseguint una solució imparcial i objectiva, la qual és d’obligat compliment i executiva, per ambdues parts.

Et destaquem...