Consum

Què és?

La Junta Arbitral de Consum de Lleida, organisme de l’Ajuntament de Lleida, adscrit actualment L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i la Consumidora (OMIC) és un servei d’atenció directa i gratuïta de l’Ajuntament de Lleida, el qual es troba a la Regidoria de Promoció de la Ciutat, de Comerç, Mercats i Consum, s’encarrega de gestionar i administrar el sistema arbitral de consum a la ciutat de Lleida.

La Junta Arbitral de Consum de Lleida es dirigeix a:

  • totes les persones físiques i/o jurídiques, destinatàries finals en l’adquisició de béns, productes i/o serveis que vulguin trobar una solució a una problemàtica sorgida en l’adquisició d’aquest bé, producte o servei, mitjançant l’arbitratge de consum.
  • les empreses dedicades a la comercialització de béns i productes o a la prestació de serveis que voluntàriament acceptin la via arbitral, quan un client seu presenti una sol·licitud d’arbitratge per resoldre el conflicte que hagi sorgit entre ells.
  • les empreses que vulguin adherir-se al sistema arbitral mitjançant la signatura del compromís d’adhesió, tot i que no se’ls hi hagi presentat cap sol·licitud d’arbitratge, però vulguin oferir al seus clients una garantia addicional de qualitat en el servei.

Et destaquem...