Consum

Funcionament

El consumidor presenta davant de la Junta Arbitral la sol·licitud d’arbitratge documentada amb les proves pertinents.

La Junta trasllada la reclamació a l’empresa, oferint-se com a mediadora per aconseguir un acord beneficiós per ambdues parts.

En cas que la mediació no prosperi, i si l’empresa està adherida a l’arbitratge o accepta sotmetre’s en aquest cas concret; la Junta tramita l’expedient i convoca el tribunal arbitral que dictarà la resolució d’obligat compliment.

Et destaquem...