Consum

Avantatges

A les empreses adherides al sistema arbitral de consum se’ls hi atorga un distintiu oficial que poden exhibir, tant en els establiments com en la seva documentació comercial i publicitària.

El distintiu indica als clients i les clientes l’oferta d’una garantia afegida als serveis que l’empresa presta habitualment, davant d’altres empreses que no han optat per aquest sistema de resolució de reclamacions.

Les empreses guanyen la confiança dels seus clients i clientes, i la seva fidelitat alhora que milloren la imatge de serietat, credibilitat i professionalitat, per la predisposició  a resoldre de forma adequada tot conflicte que es pugui produir en les seves relacions amb les persones consumidores.

Et destaquem...