Consum

Avantatges

És un instrument que permet a les persones consumidores i usuàries obtenir, sense formalitat especials i de forma gratuïta, la resolució d’una reclamació si no estan satisfets amb el resultat d’una compra o d’un servei prestat.

Els consumidors i consumidores, davant un comerç o empresa que presenti el distintiu d’adhesió a l’arbitratge de consum, poden realitzar-hi amb confiança les seves compres, i tenen la seguretat de poder resoldre mitjançant el sistema arbitral de consum, els possibles desacords que es puguin produir.

Et destaquem...